Midea Group Dökümanlar

Th-01 Üst Yönetim Taahhüdü + -

F-01 Asansör Periyodik Kontrol Başvuru Form + -

F-09 Şikâyet İtiraz Öneri Formu + -

Pr-08 İtiraz Ve Şikâyet Prosedürü + -

T-12 Logo Kullanma Talimatı + -

Kvkk Aydınlatma Metni + -

Kvkk Başvuru Formu + -

Kvkk Politikası + -

Protokoller + -

Midea Group Belgelendirme Anonim Şirketi Muayene Kuruluşu olarak Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ ile 17020 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte bir kuruluş olarak kurulmuştur.

Neredeyiz

Bizimle İletişime Geçin