MİDEA GROUP ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

YAYINLAMA TARİHİ

YÖNETMELİĞİ

06.04.2019

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

04.05.2018

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Midea Group Belgelendirme Anonim Şirketi Muayene Kuruluşu olarak Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ ile 17020 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte bir kuruluş olarak kurulmuştur.

Neredeyiz

Bizimle İletişime Geçin